Hvorfor skal vi overhovedet handle?


Et utal af videnskabelige undersøgelser viser, at der sker skader på liv langt under de nuværende strålingsgrænser, og med 5G vil de stige betydeligt. Desuden vil vi opleve en kraftig stigning i energiforbruget, en udplyndring af sjældne mineraler og en alvorlig krænkelse af vores privatliv.

”Der er solid videnskabelig evidens for,


-at elektromagnetisk stråling – også under de danske grænseværdier kan forårsage DNA-skader på mennesker og dyr,


-at fugles orienteringsevne påvirkes af radiofrekvent elektromagnetiskstråling,


-at elektromagnetisk stråling fra de eksisterendekommunikations-teknologier er skadelig for insekter,


-at elektromagnetisk stråling allerede er skadeligt, og i fremtiden potentielt vil være endnu mere skadeligt for insekter, fugle og plantelivet med udrulningen af 5G pga. højere frekvenser samt den øgede strålingsmængde på estimeret 15-20%”.


Konklussion: 5G-netværket, som det beskrives, vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN´S børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne.

AdvokatChristian F. Jensen -  Juridisk udredning om 5G

Spørgsmål du kan stille dig selv:

Kan man i Danmark sige nej tak til opsætning at en 5G mobil mast på ens eget hustag?


svaret er: nej

Er der foretaget og udarbejdet en helbreds og miljø vurdering inden udrulningen af 5G?


svaret er: nej

Er det rigtigt, som mange har påstået, at 5G vil udlede meget mindre CO2 og være meget mere miljøvenligt?

svaret er: nej